INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MET INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN IN BELGIË TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE
De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via de informatieve telefoonlijn: 0800 14689 (8-20 uur)
De Belgische IBD Research and Development Group (BIRD) volgt de evolutie in België en internationaal op de voet. De groep heeft regelmatig contact met nationale en internationale autoriteiten om in realtime de meest rationele informatie te verstrekken.

A. ALGEMENE INFORMATIE:

 • Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressieve therapie / biotherapieën die worden gebruikt bij chronische ontstekingsziekten het risico op het oplopen van een Covid-19-infectie zouden vergroten.
 • Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressiva / biotherapieën die worden gebruikt bij chronische ontstekingsziekten de ernst / duur van een Covid-19-infectie zouden verhogen.
 • De ernst van een Covid-19-infectie wordt soms in verband gebracht met secundaire bacteriële infecties, vandaar het belang van een up-to-date aanbevolen vaccinatiestatus (pneumokokkenvaccinatie, griepvaccinatie).
 • Er is geen aanbevolen profylactische behandeling, maar zeer strikte beperking van uw sociaalcontact en een grote sociale afstand zal de kans op infectie helpen verkleinen.
 • Oudere patiënten die ook lijden aan andere gezondheidsproblemen (suikerziekte, hoge bloeddruk en / of hartziekten) moeten een zeer strikte quarantaine toepassen.
 • Patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva / biotherapieën én die werken in “hoge-risico” condities (zoals ziekenhuismedewerkers, thuisverpleging, zorgkundigen in ziekenhuizen / woon-zorgcentra) zouden, indien mogelijk, moeten tewerkgesteld worden in de zones met het laagste risico.

B. ALS U GEEN SYMPTOMEN HEEFT:

 1. Onderbreek uw behandeling niet voor preventieve doeleinden, omdat u hierdoor het risico loopt op een opstoot van uw ziekte!
 2. Volg de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep en / of gebruik van een oplossing op alcoholbasis, vooral voor de maaltijd, na het verlaten van uw woning en na gebruik van het toilet.
  • Geef geen handdruk of kus niet meer om elkaar te begroeten. Raak uw gezicht / mond niet aan met uw handen.
  • Vermijd zoveel mogelijk naar een risicogebied (cluster) te gaan. Reizen naar het buitenland wordt ten stelligste afgeraden.
  • Het dragen van een chirurgisch masker wordt niet aanbevolen voor reizen, maar vergeet niet om uw handen grondig te wassen nadat u naar openbare plaatsen bent gegaan.
  • Maak van de gelegenheid gebruik om te stoppen met roken.

C. INDIEN U SYMPTOMEN HEEFT (KOORTS, COUGH, MOEILIJKE ADEMHALING)

 1. Neem eerst telefonisch of per e-mail contact op met uw huisarts of gastro-enteroloog. Hij / zij helpt je de beste oriëntatie te vinden.
 2. Ga niet rechtstreeks naar uw huisarts of naar uw gastro-enteroloog in het ziekenhuis, noch naar een spoedeisende hulp als uw klinische toestand dat toelaat.
 3. De beslissing om uw behandeling stop te zetten of te handhaven, wordt per geval genomen door uw specialist, in samenwerking met specialisten in infectieziekten.
 4. Draag een chirurgisch masker om de mensen om je heen te beschermen.
 5. Als u de indicatie heeft gekregen om thuis te blijven, volgt u de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:
  • Regelmatig handen wassen en / of gebruik van een hydro-alcoholische oplossing, vooral voor de maaltijd en na gebruik van het toilet.
  • Hoest of nies in uw elleboog. Gebruik tissues voor eenmalig gebruik.
  • Vermijd contact binnen 2 meter met uw omgeving en raak uw gezicht / mond niet aan met uw handen.
  • Download het document met instructies rond isolatie thuis voor u en uw familie (klik hier)

D. ORGANISATIE VAN IBD CONSULTATIE EN INFUUSBEZOEKEN

Alle patiënten die het goed doen en van wie verwacht wordt dat ze routineconsulten krijgen, moeten hun afspraak minstens 1 maand uitstellen, afhankelijk van de evolutie van de crisis en volgens de richtlijnen van elk ziekenhuis.
Voorschriften worden indien nodig per post of per post verzonden.Voor kleine kwestieskan eventueel telefonisch overleg georganiseerdworden.
Patiënten die in het dagziekenhuis intraveneuze therapie krijgen, moeten hun behandeling voortzetten zoals voorgeschreven door hunarts.Medisch gezien is er dus geen reden het infuus uit te stellen. Omwille van logistieke redenen (ten gevolge van de huidige grote drukte in de ziekenhuizen), is het mogelijk dat op sommige plaatsen de infusies worden uitgesteld. Het is aanbevolen om uw gastroenteroloog te contacteren om na te gaan of het gelande infuus kan doorgaan.
Patiënten die via de mond of subcutaan worden behandeld, moeten hun behandeling voortzetten en ervoor zorgen dat de voorraad in hun apotheek voldoende is.
Ten slotte wordenpatiënten die momenteel in een klinische studie zijn opgenomen, verzocht contact op te nemen met hun lokale gastro-enterologen.
Gebruik zeer strikte hygiëne maatregelen vooraleer te vertrekken naar het ziekenhuis, in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Bij voorbaat dank voor het niet verzadigen van de telefoonlijn en om het telefonisch contact te beperken voor ernstige gevallen en in geval van nood.
Gezien de situatie dagelijks kan veranderen, raden wij aan onze website regelmatig te checken op www.birdgroup.be.
Voor een laatste update verwijzen we u graag door naar onze sociale media:
website https://www.ibd-leuven.com
Twitter: @ibdleuven
Hou u goed en draag zorg voor jezelf en je naasten!
Prof Dr. S. Vermeire, Prof Dr. M. Ferrante en dr. J. Sabino
twitter: @ibdleuven | [email protected]   | |     |   
Go to top