-          Abbvie M14-234 / Achieve (JAK1 inhibitor upadacitinib):

Een multicentrisch, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde studie voor de evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van ABT-494 bij de inductie en onderhoudstherapie bij personen met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa

 

Abbvie M14-533 / Achieve:

Een fase III multicentrische, open-label uitbreidingsstudie (OLE) voor de evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van ABT-494 op lange termijn bij personen met colitis ulcerosa

 

-          Abbvie P11-282 / Legacy (Long term safety en effectiveness adalimumab):

Een niet-interventionele registratie op lange termijn om de veiligheid en werkzaamheid van HUMIRA® (Adalimumab) bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa te beoordelen

 

-          Boehringer Ingelheim 1368-0004 (IL36 antagonist):

Explorerende studie om de werkingsmechanismen, het klinisch effect, de veiligheid en de tolereerbaarheid van de behandeling met BI 655130 gedurende 12 weken bij patiënten met actieve colitis ulcerosa te beoordelen

 

-          Boehringer Ingelheim 1368-0005 (IL36 antagonist):

Een fase II/III, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo-gecontroleerde, multicentrische studie om de veiligheid en werkzaamheid van BI 655130 inductie therapie bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa te beoordelen waarbij voorafgaande biologische therapieën gefaald hebben

 

-          GA28950 / Hickory (Anti-adhesie etrolizumab):

Dit is een multicentrische, fase III, dubbel-geblindeerde, placebo gecontroleerde studie die de veiligheid, werkzaamheid en tolereerbaarheid van Etrolizumab tijdens inductie en onderhoud van remissie evalueert in vergelijking met placebo als behandeling van matige tot ernstige colitis ulcerosa

GA28951 / Cottonwood:

Een open-label uitbreiding en veiligheid monitoringstudie van patiënten met matige tot ernstige colitis ulcerosa welke voorafgaand zijn geïncludeerd in Etrolizumab fase II/III studies.

 

-          Gilead/Galapagos GS-US-419-3898 (JAK1 inhibitor filgotinib):

Gecombineerde fase IIb/III, dubbel geblindeerde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie die de veiligheid en werkzaamheid van Filgotinib bij inductie en onderhoud van remissie bij personen met matig tot ernstig actieve colitits ulcerosa evalueert

Gilead/Galapagos GS-US-419-3899:

Een uitbreidingsstudie op lange termijn om de veiligheid van Filgotinib bij personen met colitis ulcerosa te evalueren

 

-          Love UC (Vedolizumab early vs late UC):

Een open label interventionele fase IV studie om de werkzaamheid, veiligheid en mucosale heling van vroeg versus laat gebruik van Vedolizumab bij colitis ulcerosa te evalueren: de LOVE-UC studie (LOw countries VEdolizumab in UC study)

 

-          Pacific (PK infliximab):

Studie van de inter-individuele variatie van de farmacokinetiek van Infliximab gedurende de inductie van behandeling bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (PACIFIC)

 

-          Pfizer A3921288 / Octave LTE (Tofacitinib):

Een fase IIIb/IV, multicentrische, dubbel geblindeerde, gerandomiseerde, parallelle groep studie van Tofacitinib (CP-690,550) bij personen met colitis ulcerosa in stabiele remissie

 

-          Pfizer B7581001 / BUILD-UC (Add-on IL10):

Een fase IIa, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde studie om de werkzaamheid, tolereerbaarheid en farmacokinetiek van PF-06687234 als add-on therapie voor Infliximab bij personen met actieve colitis ulcerosa te evalueren, welke niet in remissie zijn

 

-          RPC01-3101 / Receptos (activeert S1P1 en S1P5 receptors Ozanimod):

Een fase III, multicentrische, gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde studie van oraal RPC1063 als inductie en onderhoudstherapie voor matige tot ernstige colitis ulcerosa

RPC01-3102:

Een fase III, multicentrische, open-label uitbreidingsstudie van oraal RPC1063 als therapie voor matige tot ernstige colitis ulcerosa

 

-          RESTORE-UC (stoelgangstransplantaties van superdonoren)

Fecaal microbiota transplantatie bij patiënten met actieve colitis ulcerosa: Herstelling van het microbioom door superdonor selectie

 

-          Takeda/UZ Leuven trough levels vedolizumab (Dosisverhoging):

Effect van dosis versterking op serum geneesmiddel concentraties van Entyvio® (Vedolizumab) bij patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en secundair verlies van respons

 

-          Takeda Pass (Long term safety vedolizumab. Elke patiënt die op een nieuw biological start. Mag al een biological buiten vedolizumab gehad hebben.):

Een internationale, observationele, prospectieve cohort studie die Vedolizumab vergelijkt met andere biologische middelen bij patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn: Entyvio veiligheidsstudie op lange termijn

 

-          Earnest (Vedolizumab pouchitis):

 

Een gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebo gecontroleerde fase IV studie om de werkzaamheid en veiligheid van Entyvio (Vedolizumab IV) bij de behandeling van chronische pouchitis te evalueren

 

 

 

[email protected]   | |     |   
Go to top